Er is een formulier om je als lid aan te melden.
Hier te downloaden:  Aanmeldingsformulier
Voordat je het formulier opstuurt, is het wenselijk eerst even contact te zoeken met Tineke Oberink (050-501 95 47) over keuze van de best passende groep.  
Het is mogelijk eerst nog 3 gratis proeflessen te nemen, alvorens te beslissen lid te worden.
Het lidmaatschap wordt voor een kalenderjaar aangegaan en stilzwijgend jaarlijks verlengd.
Eventuele opzegging moet voor 1 december gebeuren.

De contributie bedraagt € 230,= per jaar; het bedrag is inclusief koffie en thee.
Via automatische incasso wordt per kwartaal (€ 57,50) de contributie door de penningmeester geïnd.

Het IBAN bankrekeningnummer van T.S.R. is:
      NL 78 INGB 0000 2443 17 t.n.v. Teken- en Schildergroep Roden,
      p/a De Vlier 5, 9301 PR Roden.

Jacqueline Haarsma uit Groningen:

  "Een lidmaatschap van T.S.R. kan ik van harte aanbevelen!!"